Дуудлага өгөх : Ус дулаан дамжуулах төвд хийх засвар үйлчилгээ

Үйлчилгээгээ сонгоно уу!
Үйлчилгээний сонгох Үнэ
1 65,000 ₮
2 65,000 ₮
3 55,000 ₮
4 55,000 ₮
5 60,000 ₮
6 80,000 ₮
7 35,000 ₮
8 45,000 ₮
9 55,000 ₮
10 65,000 ₮
11 55,000 ₮
12 45,000 ₮
13 35,000 ₮
14 25,000 ₮
Дуудлагын төлбөр: 10000
Нийт: 0
 
  • 01.
  • 02.
  • 03.
  • 04.

Гар утасны дугаараа оруулна уу

2-р алхам
эсвэл

Хаяг

Нэмэлт мэдээлэл

Төлбөр

Үйлчилгээний төлбөр:
0


QR код уншуулан төлөх

Санамж: Qpay ашиглан төлбөр төлсөнөөс хойш 5-10 секундийн дотор таны дуудлага автоматаар идэвхжих тул энэ хуудсыг орхилгүй түр хүлээнэ үү.
Дансруу шилжүүлэх

Бэлнээр төлөх 

Location for : Listing Title

Танд юугаар туслах уу?