Үйлчилгээний нөхцөл

1. Ерөнхий заалт
 
 1. www.uservice.mn нь Uservice үйлчилгээний онлайн захиалгын албан ёсны вэбсайт бөгөөд энэхүү нөхцөл, журам нь уг вэбсайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 2. Энэхүү нөхцөл нь хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэбсайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсаны үндсэн дээр хэрэгжинэ.
 3. Энэхүү үйлчилгээний нөхцлийн хэрэгжилтэнд Uservice /цаашид байгууллага гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид хэрэглэгч гэх/ хамтран хяналт тавина.

 

  2. Вэбсайт түүний үйл ажиллагаа
 
 1. www.uservice.mn вэбсайт нь байнгын ажиллагаатай байж, тогтмол шинэчлэгдэн, зөвхөн интернетээр бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, худалдаа явуулах зорилготой байна.
 2. Uservice.mn худалдааны тэмдэгтүүд нь Uservice үйлчилгээний өмч бөгөөд энэхүү вэб сайтын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад ямар ч зүйлд ашиглахыг хориглоно.
 3. Вэбсайтын хөтлөлт, түүний аюулгүй байдал, вэбсайтын хэрэглэгчдийн мэдээллийн нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна.
 4. Энэхүү журмын бүх нөхцлийг вэбсайтанд тусгасан байна.
 5. Вэбсайт өдөр бүр 24 цагийн ажиллагаатай байх бөгөөд хүргэлтээс бусад бүх үйлчилгээ уг хугацаанд автоматаар хийгддэг байна.
 6. Вэб оператор ажлын өдөр 09.00-18.00 , амралтын өдөр 11.00 - 17.00 цаг хүртэл ажиллана.
 7. Байгууллага вэбсайтын мэдээллийн шинэчлэл, үнийн шинэчлэл, урамшуулал болон шинэ үйлчилгээний мэдээлэл зэргийг бүрэн хариуцна.
 8. Хэрэглэгч вэбсайтын талаар санал гомдол, шинэ санаа, шинэ бараа борлуулах хүсэлт, шүүмж зэргийг вэбийн журмын дагуу чөлөөтэй илэрхийлэх, илгээх эрхтэй.

 

  3. Вэбсайтын хэрэглэгч ба гишүүнчлэл
 
 1. Вэбсайт нь гишүүнчлэлтэй байна. Вэбээр үйлчлүүлэх буюу худалдан авалт хийхийг хүссэн ямар ч хэрэглэгч вэбийн гишүүн байх ёстой.
 2. Гишүүний мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдлыг байгууллага цаг тухай бүрт шалгаж байх ба эдгээр мэдээлэл нууц байж, нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна
 3. Хэрэглэгч вэбэд гишүүнээр бүртгүүлэхийн тулд зөвхөн е-майл хаяг, нууц үгийг оруулна.
 4. Хэрэглэгчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд хэрэглэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
 5. Нэг хэрэглэгч нэг л е-мэйл хаягаар гишүүн болох эрхтэй. Ашиглагдсан имэйл хаяг дахин өөр гишүүнчлэлд ашиглагдахгүй.
 6. Шинээр бүртгүүлж вэбийн гишүүн болмогц тухайн хэрэглэгчид данс үүснэ. Дансанд худалдан авалтын түүх, өөрийн мэдээлэл, хүргэлтийн хаяг, хуримтлагдсан бонус зэрэг багтах бөгөөд картын ямар ч мэдээлэл хадгалагдахгүй.
 7. Хэрэглэгч худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнээ вэбийн журмын хязгаарлалд хүссэн байршил, хаягаар хүргүүлэх эрхтэй.
 8. Хэрэв хэрэглэгч худал эсвэл буруу мэдээлэл оруулах, дансыг 1 ээс дээш жилийн хугацаанд ашиглахгүй байх, гишүүнийхээ үүргийг биелүүлээгүй зэрэгт тухайн гишүүний дансыг хаана.

 

  4. Интернет худалдаа
 
 1. www.uservice.mn вэбсайт интернетээр дамжуулан дараах бараа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаална. Үүнд: 

 

 

5. Бараа худалдан авах

 1. Хэрэглэгч вэбсайтанд байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжтой.
 2. Хэрэглэгч сагсандаа сонгосон бараагаа хийснээс хойш 24 цагийн дотор худалдан авалт хийх буюу төлбөрөө төлөх ёстой. Худалдан авалт буюу төлбөр төлөгдөөгүй тохиолдолд тухайн бараа нь захиалганд орохгүй болохыг анхаарна уу.
 3.  Хүргэгч нярав хэрэглэгчид сайтын хүргэлтийн  цагийн хуваарийн дагуу хүргэлтийн хаягаар хүргэж, захиалгын хуудсыг бичиг баримтын хамт шалгасны үндсэн дээр хүлээлгэн өгч гарын үсэг авч баталгаажуулна.
 4. Худалдан авагч өөрийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хүргэгч няравд бүрэн гүйцэд, үнэн зөвөөр өгөх үүрэгтэй.

 

  6. Үнэ, төлбөр тооцоо
 
 1. Вэбсайтад байрласан барааны үнэ банкны шимтгэл болон ямар нэг нэмэлтгүй үнэ байх бөгөөд бусад салбараар зарагдаж байгаа үнэтэй адил байна.
 2. Худалдан авагч төлбөрөө Qpay төлбөрийн хэрэгсэлээр хийх боломжтой.
 3. Вэб оператор захиалга хийгдэх бүрт тухайн захиалгыг инженер лүү хуваарилах болно.
 

Location for : Listing Title

Танд юугаар туслах уу?