Дуудлага өгөх : Гадна бохирын шугамд хийх засвар үйлчилгээ

Үйлчилгээгээ сонгоно уу!
Үйлчилгээний сонгох Үнэ
1 250,000 ₮
2 200,000 ₮
3 5,000 ₮
4 20,000 ₮
5 65,000 ₮
6 85,000 ₮
7 115,000 ₮
8 120,000 ₮
9 6,200 ₮
10 6,800 ₮
11 6,800 ₮
12 2,500 ₮
13 20,000 ₮
14 25,000 ₮
15 35,000 ₮
16 60,000 ₮
17 25,000 ₮
18 17,000 ₮
19 90,000 ₮
20 90,000 ₮
21 30,000 ₮
22 65,000 ₮
Дуудлагын төлбөр: 10000
Нийт: 0
 
  • 01.
  • 02.
  • 03.
  • 04.

Гар утасны дугаараа оруулна уу

2-р алхам
эсвэл

Хаяг

Нэмэлт мэдээлэл

Төлбөр

Үйлчилгээний төлбөр:
0


QR код уншуулан төлөх

Санамж: Qpay ашиглан төлбөр төлсөнөөс хойш 5-10 секундийн дотор таны дуудлага автоматаар идэвхжих тул энэ хуудсыг орхилгүй түр хүлээнэ үү.
Дансруу шилжүүлэх

Бэлнээр төлөх 

Location for : Listing Title

Танд юугаар туслах уу?